Missie en Visie

Missie: Wij willen een levendige plek zijn voor de islamitische gemeenschap in Utrecht en omgeving waarbij men Allah swt kan dienen door te bidden, te praten, te vieren en te leren over Islam en goede werken te verrichten. Door middel van het organiseren van religieuze, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen wij kennis over de islam verspreiden en de saamhorigheid onder moslims en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren. Visie: Wij streven ernaar een Islamitisch Cultureel Centrum te zijn die open staat voor verschillende groepen moslims en niet-moslims, die alert is op de tijdsgeest met behoud van de eigen Islamitische identiteit, normen en waarden.

De Islam

Islam

De Zuilen van Al-Islaam Al-Islaam is: 1. Dat je getuigt dat er geen ware god

De heilige Koran

De Koran ‘Indien we deze Koran hadden neergezonden op een berg, zeker dan zou deze

De Soennah

Wat is de soennah? Ustaadh Abu Iyaadh Amjad Rafiq [Hafidhahu Allaah] zei: “De soennah is

Onderwijs

Onze Islamitisch Cultureel Centrum biedt Koran- en Arabisch lessen voor iedereen. De docenten en begeleiders

1

1

1